reklama

reklama

reklama

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.


Odpověď

Upozornění: do tohoto tématu bylo naposledy přispěno před 120 dny.
Zvažte prosím založení nového tématu.

Poznámka: tento příspěvek se nezobrazí, dokud nebude schválen moderátorem.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Ikona zprávy:

Připojit:
(Vymazat přílohu)
(více příloh)
Omezení: 4 příloh na příspěvek, maximální velikost 192KB, maximální vlastní velikost 128KB
Uvědomte si, že žádné přiložené soubory se nezobrazí dokud nebudou schváleny moderátorem.
Ověření:
Zadejte znaky zobrazené na obrázku
Poslechnout obrázek / Požádat o jiný obrázek

Zadejte znaky zobrazené na obrázku:
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se utrhne co?:

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí


Shrnutí tématu

Poslal: Kate
« kdy: 09. 01. 2019, 23:49:37 »

Prikladam text k me predchozi otazce.

Odvolání pro nevděk je upraveno v ust. § 2072 a násl. o.z. a značně připomíná, i když s určitými novinkami, vrácení daru pro hrubé porušování dobrých mravů podle dřívější úpravy: Ublížíte-li jako obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušíte dobré mravy, může dárce, pokud vám to neprominul, od darovací smlouvy pro váš nevděk odstoupit. Porušení dobrých mravů vůči osobám dárci blízkým se za nevděk považuje jen v případě, že to odůvodňují okolnosti.

Podle zrušeného starého občanského zákoníku a jeho ust. § 630 se mohl dárce domáhat vrácení daru, jestliže jste se chovali k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že jste tím hrubě porušovali dobré mravy. Nová úprava je tak na dárce přísnější. Odvolat dar pro nevděk z důvodu závadného chování vůči členům rodiny nebo osobám blízkým dárci bude moci dárce zřejmě jen tehdy, pokud prokáže, že se takové vaše jednání jeho samotného dotklo natolik, že jej lze považovat za nevděk vůči dárci samotnému...
Platby GoPay

reklama