Fórum Měšec.cz

Co se jinam nevešlo => Bydlení => Téma založeno: Zdenek5 03. 02. 2018, 13:17:07

Název: Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: Zdenek5 03. 02. 2018, 13:17:07
Dobrý den, pěkně prosím o rady - jsme v družstevním domě kde je cca 107 bytů, většina je družstevníků, kromě 6 bytů s nájemníky družstva. Asi 37 lidí má zájem o vstup bytu do osobního vlastnictví, ale družstvo na členské schůzi hlasováním toto znemožnilo, protože nechce povolit změnu prohlášení vlastníka budovy ( hlasováním s 2/3 podílem hlasů PRO změnu prohlášení ) a tím nám zájemcům brání v založení SVJ. Je mi jasné, že i přes tento rozdíl v poměru družstevních bytů a zájemců o SVJ, zůstane většinový podíl v rukách družstva - tak nechápu jednání družstevníků, kteří zájemcům tímto brání. Mám k tomu však podstatnou otázku - pokud se podaří přesvědčit ostatní, aby nám to povolili  -  musíme, či nemusíme zakládat SVJ ?  -  studoval jsem tuto stránku i odkazy v názorech lidí a dospěl jsem k přesvědčení, že věc lze řešit i následujícím způsobem - 1. členská schůze povolí změnu prohlášení vlastníka budovy  -  2. do tohoto prohlášení může ROVNOU napsat všech 37 zájemců o osobní vlastnictví  - 3. tuto listinu podá na katastr a všichni zapsaní budou registrováni jako vlastníci bytů  - 4. vlastníci budou podřízeni družstvu, budou platit služby jako dosud, kromě daně z nemovitosti, kterou si budou hradit výhradně sami   -  5. poplatky za prohlášení vlastníka, vklad do katastru může hradit družstvo ze svého ?  - 6. pokud bude další zájemce o osobní vlastnictví - má smůlu, protože na katastru není registrováno SVJ jako takové ( a nebude )   - 7.při prodeji bytu v osobním vlast. budu povinen nabídnout nejdříve byt ostatním lidem z původních 37, nebo si ho mohu prodat sám ?   Děkuji moc a moc za názory, či dokonce rady   Zdeněk  Praha 4
Název: Re:Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: KarelVlk 05. 02. 2018, 21:32:58
Prohlášení vlastníka a převody do OV spojené se vznikem SVJ jsou dvě různé věci (proto např. bod 6. je nesmysl)!
Nejprve je zapotřebí si ujasnit současný stav: chápu to tak, že jde o privatizovaný dům, kde je vlastníkem družstvo (je zapsáno v katastru jako vlastník celého domu a v katastru vůbec nejsou uvedeny jednotlivé jednotky). Vyhotovení prohlášení je první nezbytný krok pro následné převody do OV. Jeho výsledkem je jen rozdělení domu na jednotky (všechny ve vlastnictví družstva). Pak družsvo vypořádává členství a převodí jednotky (byty) do OV (může to udělat najedou nebo postupně dalších 20 let, je to jedno). SVJ musí vzniknout, pokud jsou aspoň tři vlastníci, tzn. u vás by vzniklo po převodu 37 bytů a jeho členy by bylo 37 vlastníků + družstvo. Po dalších převodech do OV se další vlastníci stanou členy SVJ. SVJ se do katastru nezapisuje, členství v něm je spojené s vlastnictvím bytu.

Přeju hodně štěstí s převodem do OV, budete ho potřebat, malá pražská družstva jsou plná hloupých důchodců, co rozšiřují fámy, že po převodu do OV bude dům plný Rumunů a neplatičů a podobné pitomosti.
Název: Re:Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: zdenek55555 06. 02. 2018, 12:31:30
"Krok třetí: Společenství vlastníků
Z členství v družstvu jste se vymanili, ale ihned vzniká potřeba nového právního subjektu, který by zajistil společnou správu bytového domu. Je-li v domě alespoň pět jednotek a nejste-li jediným pionýrem, který se odtrhnul od zbytku družstevníků, musíte ze zákona vytvořit společenství vlastníků jednotek (tzv. SVJ). Povinnosti vzniká, jakmile jste minimálně tři vlastníci alespoň tří jednotek (takže stačí, když to budete vy, družstvo a ještě někdo)."

Není to pravda. Společenství vlastníků nevznikne, protože podle § 1202 platí, že "Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku". Tzn., že družstvo je nadále správcem domu a pozemku a společenství vlastníků vznikne teprve až družstvo ztratí většinu hlasů a podá návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku viz § 1203. Teprve po zápisu společenství vlastníků do veřejného rejstříku společenství vznikne.
   Prosím, je toto pravda či je to zkreslené?   Děkuji   Zdeněk
Název: Re:Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: KarelVlk 06. 02. 2018, 16:04:59
Ta první citace (ze serveru penízecz) je správně, váš výklad § 1202 a 1203 je nesprávný, protože tato ustanovení neřeší vznikl SVJ, ale pozici zakladatele (většinový zakladatel SVJ je správcem domu do doby, než SVJ vznikne a je nepřímo necen co njedříve SVJ zapsat do rejstříku).
Název: Re:Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: zdenek55555 07. 02. 2018, 11:56:21
Díky za radu, nevyznám se v tom, proto sbírám info všude, co se dá - dík. Teď ale vyšla "jobovka" od poslanců - opět prosadili povinnost nabídnout byt v SVJ -  nejdříve všem v SVJ a po jejich písemném souhlasu mohu prodat mimo zájemcům...do toho se asi nikdo nebude hrnout..díky za rady   Zdeněk
Název: Re:Převod bytu v družstevním vlast., do osobního vlastnictví
Přispěvatel: qwertz 07. 02. 2018, 17:44:34
nešiřte tady paniku. Žádná povinnost nabídnout byt při prodeji přednostně ostatním členům SVJ tady nevznikla. Leda,že by všichni spoluvlastnili všechny jednotky (což by připoínalo družstvo). Předkupní právo k vašemu bytu má pouze případný spoluvlastník bytu, pokud byt vlastníte sám, prodáváte komu chcete rovnou.