Fórum Měšec.cz

Poradny => Obecná poradna => Téma založeno: Urso 08. 02. 2019, 18:23:53

Název: Poplatek za výmaz zástavního práva z KN
Přispěvatel: Urso 08. 02. 2019, 18:23:53
Zdravím,
chci se zeptat kdo má platit poplatek 1 000 Kč za výmaz zástavního práva?
Vykoupil jsem na splátky polovinu domu od bratra. Ve zřízení práva zástavního není definováno, kdo to má platit, bylo to v roce 2011, tehdy to bylo ještě zdarma. Nyní mi poslal "potvrzení o zániku zástavního práva" a "Návrh na vklad do katastru nemovitostí" s tím, že si mám zajít na katastr a zaplatit poplatek 1 000 Kč. Ale já se domnívám, že by to měl provést on a na vlastní náklady. Na to mi řekl, že já jsem navrhovatel a dále už ho to nezajímá.
Pominu-li morální důvody (zástavu domu si vynutil on, ukončení zástavy mám platit já) tak 1 000 Kč je pro mne dost, jelikož jsem na nemocenské a musím počítat každou korunu.
Jak mám tedy dále postupovat?

Citace
Je v této souvislosti vhodné připomenout, že podle § 1379 odst. 3 in fine OZ pak „nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zánik zástavního práva, nahradí škodu z toho vzniklou“. Z obecných zásad soukromého práva pak lze dovodit povinnost zástavních věřitelů, jejichž zástavní právo zaniklo, provést jejich výmaz z katastru nemovitostí, kdy podle § 1378 OZ je-li zástavní právo zapsáno do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu i po svém zániku, jedná se o závadu váznoucí na zástavě.