Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - vv145

Stran: [1]
1
Po velmi nekorektním jednání pracovníků ostravské pobočky společnosti AutoESA a.s. jsem se rozhodl podat na ně stížnost pro nekalé obchodní praktiky a ověřit si, zda v jejich společnosti skutečně funguje compliance program včetně etického kodexu.
   Dne 21.2.2021 jsem na několika prodejních serverech vyvěsil nabídku prodeje mého vozu Škoda Octavia za kupní cenu 112 000,- Kč. Uvedl jsem velmi dobrý stav vozu, rok výroby, najeté km, fotodokumentaci a mnou financované servisní práce. Ještě tentýž den mne kontaktovala pracovnice call centra AutoESA a.s. s nabídkou odkupu. Sdělil jsem ji, že asi nebudu mít zájem z důvodu předešlých negativních zkušeností a následného handrkování o ceně. Paní mne ubezpečila, že o tento typ vozu je enormní zájem, dobře se prodávají, mnou požadovaná cena není pro vaší společnost problém. Paní jsem sdělil, že jsem pracovně vytížen a pokud máte o vozidlo zájem, ať se na něj přijedete podívat. Načež mne paní ubezpečila, že pokud se z nějakých důvodů výkup neuskuteční, budou mi proplaceny cestovní výdaje. Že to však nepředpokládá, pokud je stav vozidla takový, jaký uvádím a jak je z fotografií patrné. Dohodli jsme se tedy, že vozidlo dne 26.2.2021 v 15.00 hodin přistavím na vaší ostravské pobočce. termín jsem zvolil záměrně, abych na vozidle ještě nechal udělat pravidelnou STK.
   Dne 25.2.2021 jsem s vozidlem absolvoval STK, dle protokolu o technické prohlídce a emisích je patrno, že je vůz v perfektním stavu.
   Dne 26.2.2021 v 14.45 hodin jsem vozidlo dovezl do ostravské pobočky, pracovník za mé přítomnosti provedl prohlídku vozidla - bez výhrad a zkušební jízdu. Ke konci zkušební jízdy poznamenal, že auto jezdí a vypadá skutečně velmi dobře, pouze jediným problémem jsou najeté kilometry. Na to jsem mu sdělil, že stav km byl před prodejem mnou jasně deklarován, což odráží i nízká cena a byl zřejmý i pracovnici call centra AutoESA, která mne sama kontaktovala a k výkupu přiměla. Na to mi technik po ukončení zkušební jízdy sdělil, že  musí zajít kupní cenu projednat se svým nadřízeným. Když se vrátil sdělil mi, že za vozidlo mohou nabídnout pouze 87 000,- Kč. Řekl jsem mu, že toto jsou přesně ty důvody, proč jsem nechtěl dát vůz do výkupu společnosti AutoESA, že trvám na své původní ceně a pokud ne, že vůz neprodám a žádám o úhradu cestovních nákladů. Technik mi řekl, že mi nic proplácet nebudou, a že s call centrem nemají nic společného. Ať si slíbenou náhradu cestovních výdajů nárokuji tam a prý kam nejníže jsem ochoten zajít při vyjednávání o ceně. Úsměvná profesionální taktika, což? Ihned jsem volal na telefonní číslo AutoESA, které mne kontaktovalo. Tam mi pán sdělil, že zavolá manažerovi ostravské pobočky. Mezitím se technik vrátil, ptal se mne, jak jsem pořídil a nabídl mi odkupní cenu 100 000,- Kč. Vzhledem k vidině rychlého ukončení celé pro mne tak velmi nepříjemné situace jsem s nabídnutou cenou souhlasil, pokud to bude cena finální. Pracovník přisvědčil, poslal mne domu pro sadu originálních kol s letnímu pneumatikami a po jejich dodání mne odkázal do kanceláří pobočky k sepsání kupní smlouvy. To bylo cca 16.30 hodin.
   Tam následovalo další kolo hororového jednání dle obchodních praktik z počátků 90. let nebo obchodních algoritmů tzv. šmejdů.
   Po 10 minutách si mne vzal starší zaměstnanec AutoESA do prosklené kóje, načež mi začal dlouze vysvětlovat, jaký bude další postup. A sice prověrka vozidla na webových databázích, sepsání smlouvy a předávacího protokolu. A že s tím má společnost AutoESA nemalé finanční výdaje, za což si účtuje režijní poplatek čítající v mém případě asi 7000,- Kč. Když jsem zjistil, že to muž myslí vážně a nežertuje se mnou, požádal jsem jej, ať mi vrátí klíčky a doklady od vozu, že jedu domů. V tom okamžiku jsem trpce litoval nejen toho, že jsem se vydal do spárů společnosti AutoESA, nýbrž i že mne vůbec napadlo auto prodat. Na to pán kvapně odběhl za manažerkou a vrátil se s tím, že jsou mi režijní náklady odpuštěny a že mi bude za auto vyplaceno dohodnutých 100 000,- Kč. Uklidnil jsem se, přikývl jsem a šel si sednout do čekárny. To bylo cca 16.45 hodin.
         V čekárně jsem sledoval další znechucené klienty, veskrze nadávající na tří a vícehodinové čekání. Ovšem okolo 18 hodiny jsem začal být i já mírně neklidný, neboť jsem měl o trávení slunného pátečního odpoledne zcela jiné představy. Proto jsem zašel za vedoucí manažerkou pobočky, předpokládaje to, neb měla nejkratší sukni a zeptal se, jak to bude ještě dlouho trvat. Prý chvilinku, že je pán s vyplňováním téměř u konce. Po tříčtvrtěhodině jsem navštívil přímo pána v kóji a navrhnul mu, aby si to v klidu připravil, že zajdu zítra smlouvu podepsat. Ale prý už to bude do 20 minut mít, tak ať počkám.
   A skutečně, těsně po 19. hodině jsem nakráčel smlouvu podepsat a po letmém přečtení jsem ji podepsal. Před podpisem předávacího protokolu jsem pána a další zaměstnankyni požádal, aby opravili počet mnou předaných klíčků od vozidla z nuly na 2 ks. Nějak se jim to ve formuláři nedařilo, proto opět zavolali manažerku, ta mi řekla, abych to podepsal tak jak to je, že je to detail a prý ve smlouvě je uveden správný počet klíčů. Protože jsem v odkupní smlouvě takový údaj nenalezl, drze jsem trval na svém. Díkybohu se jim v online formuláři předávacího protokolu podařilo počet klíčů přepsat. Já protokol podepsal, slušně poděkoval a v 19.15 odešel nespokojen domů.
   Zvláštně strávený čas od 14.45 do 19.15 hodin. Jaký to kontrast s mou předešlou zkušeností, když mi asi týden předtím jedna Novojičínská soukromá firma zajistila, z Německa dovezla a bez průtahů předala osobní vůz, vše na vysoké profesionální úrovni a k mé absolutní spokojenosti. Nabyl jsem tehdy dojmu, že obchodování s auty se i v ČR konečně řídí běžnými evropskými standardy.
   Původně jsem nechtěl na celou záležitost vůbec reagovat, protože to pokládám za ztrátu času. Jen mne možná zajímá, zda je takto prodej v Auto ESA nastaven, čí se jedná o exces jedné pobočky. Rozhodně jsem něco tak ponižujícího posledních 20 let nezažil a již nikdy zažít nechci.
PS. Tuto zkušenost jsem zaslal na vedení společnosti AutoESA. A jejich reakce? Absolutně nulová. Ani se nedivím, mé přirovnání ke "šmejdům" je zdá se oprávněné.

Stran: [1]
Platby GoPay