reklama

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Petr Dufek

Stran: [1] 2
1
Obecná poradna / Re:plnění pojišťovny po autonehodě
« kdy: 03. 04. 2019, 13:53:08 »
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, několik zajímavých informací můžete i v článku z roku 2017 publikovaném zde na tomto serveru (autor:
Richard W. Fetter):
https://www.mesec.cz/clanky/po-autonehode-pojistovna-musi-vyrovnat-i-snizeni-trzni-hodnoty-vozu/

Pokud jste volila opravu vozidla - Máte nebo měla byste mít v současnosti vůz opraven, v pojízdném stavu a na první pohled byste nepoznala, že vozidlo bylo havarováno. Dle výše uvedeného článku ve, kterém je zmíněno rozhodnutí Ústavního soudu, máte nárok ještě na dorovnání poklesu hodnoty opraveného vozidla. Tj. rozdíl obvyklé hodnoty vozu před pojistnou událostí a po pojistné události (opraveného vozidla).

K tomu, aby jste mohla toto odškodnění požadovat je potřeba nejdříve prokázat, že k tomuto poklesu hodnoty došlo.

Tj. podloženo znaleckými posudky o hodnotě vozidla před a po pojistné události. A vzhledem k tomu, že tuto škodu poškození standardně nevyžadují odškodnit je dost pravděpodobné, že tohoto odškodnění se nakonec budete muset, stejně, domáhat soudní cestou.

Nicméně dotaz, který jste zde vznesla je spíše na zkušeného právníka a nikoliv na diskusní fórum. Doporučuji tedy raději vyhledat právníka se specializací na občanské právo.


2
Dobrý den,

nejsem specialista na podmínky společnosti Conseq - nicméně z dostupných informací této společnosti těch 5% z příspěvku účastníka fondu je účtováno pouze v případě že zvolíte fond Zenit s Garancí.
Je to poplatek za písemnou garanci, že v případě výplaty úspor Vám bude vyplacena minimálně hodnota prostředků, které jste v penzijní společnosti investoval. Tento poplatek je pak účtován ke všem zaslaným příspěvkům.
Tato garance je pouze v době výplaty, tzn. v průběhu spoření může se může hodnota uložených prostředky dostat do ztráty. Nicméně v den výplaty Vám bude zasláno minimálně to co jste investoval, i když je aktuální hodnota třeba nižší.
Je otázkou zda tato garance je skutečným přínosem, protože 5% poplatek na vstupu Vám výrazně snižuje reálný výnos.

Jestliže si zvolíte strategii bez této garance budou Vám účtovány běžné poplatky jako u ostatních penzijních společností. Tj.:

- Úplata za obhospodařování majetku ve fondu Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. 0,4 % p. a.
- Úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech 1 % p. a.:
• Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
• Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
- Úplata za zhodnocení majetku ve fondu Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. 10 % ze zhodnocení
- Úplata za zhodnocení majetku pro ostatní účastnické fondy Conseq penzijní společnosti, a.s. 15 % ze zhodnocení
viz.: https://www.conseq.cz/news_detail.asp?page=369&news=809

Co se týče důvěryhodnosti této společnosti: Tak o té bych pochybnosti neměl - společnosti Conseq má dlouholeté zkušenosti s investicemi. A dá se tedy považovat za kvalitního partnera. Jediné co je potřeba zmínit, že historické výnosy nejsou zárukou těch budoucích. Tudíž bych při výběru nezohledňoval pouze toto kritérium. Zaměřil bych se i na velikost této penzijní společnosti. Právě z důvodu stability v letech budoucích.

3
Obecná poradna / Re:investice
« kdy: 21. 11. 2018, 12:52:28 »
Nemohu posoudit kvalitu fondů jelikož s nimi nemám osobní zkušenost.

Ale určitě rada nebyla přesná:
jedná se o podílové fondy, tudíž nejsou bez rizika.

Společnost Investika - Podílový  fond  nemusí  být  vhodný  pro  investory,  kteří  zamýšlí získat své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.
viz. klíčové informace: https://c.investika.cz/files/180206_investika_klic_informace_A4.pdf
totéž platí pro fond Realita od spolčenosti TESLA Investiční Společnost, doporučená min. doba investice je 5 let: https://www.teslainvest.cz/fond-realita/

Pro oba fondy platí, že minulá výkonost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů.

4
Petr Dufek: nechcete doufám naznačit, že SS není výhodná investice, že ne?  ;)

To rozhodně nechci - jelikož SS není INVESTICE nýbrž SPOŘENÍ.

pro vysvětlenou:
a) u spoření - Střadatel nenese žádné riziko, protože připisovaný úrok je smluvní.
b) Investice - Střadatel nese veškeré riziko, úrok se odvíjí od vývoje trhu (respektive výkonosti fondu, akcie, dluhopisu, komodity apod.). Střadatel tedy může dosáhnout vyššího zhodnocení, ale i ztráty v případě špatné volby.

Co se týče ne/výhodnosti stavebního spoření - to je již věc názoru. Za sebe už SS rozhodně nepovažuji jako vhodný nástroj na spoření, právě z důvodu nízkých úrokových sazeb, poměrně vysokým vstupním a průběžným poplatkům a špatné likviditě (6 let se k penězům nedostanete). Jediné co trochu SS zachraňuje je stále připisovaná státní podpora.
Tudíž jste-li extrémně konzervativní a vyžadujete garance - je asi pro vás SS tou jedinou možnou volbou.
Ale trh nabízí i další možnosti, kde je možné získat lepší zhodnocení než přes SS. Výměnou za to hold musíte převzít i nějakou tu odpovědnost za případné riziko ztráty.

Jak říkám je to věc názoru - každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného.


5
Dobrý den,

právo na to mají, pokud skutečně došlo k tomu co uvádí zmíněný odstavec zákona, na který se odvolávají.

Ten zní takto:
(7) Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.

Nicméně za sebe bych určitě nezvolil variantu číslo 2. a to z důvodu:
Zmíněný státní příspěvek, který každý rok dostanete Vám pokrátí poplatky za vedení stavebního spoření a o inflaci ani nemluvě.

Za sebe bych peníze vybral.
a) buď je použil dle osobních potřeb
b) využil nějaké možnosti konzervativní investice, tak abych peníze měl dále k dispozici pro případ potřeby, nicméně - aby se po dobu uložení dále zajímavě zhodnocovali s nižším rizikem.


6
Obecná poradna / Re:Nemoc a výpověd
« kdy: 27. 07. 2017, 14:03:20 »
Ještě jsem zapomněl zmínit v žádném případě nepodepisujte rozvázání pracovního poměru dohodou pod příslibem, že dostanete odstupné.

Zaměstnavatel Vás musí propustit pro nemoc z povolání, a že pro Vás nemá jiné uplatnění.

Podpisem ukončení smlouvy dohodou by jste si mohla velice zkomplikovat svůj nárok na náhradu snížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání.

7
Obecná poradna / Re:Nemoc a výpověd
« kdy: 27. 07. 2017, 13:57:46 »
Dobrý den,
pokud Vám bude potvrzeno, že se jedná o nemoc z povolání, bude Vám proplaceno dorovnání ušlého příjmu do 100%.
Každý zaměstnavatel, je povinen ze zákona své zaměstnance pojistit pro případ pracovních úrazů a nemoci z povolání (toto pojištění v současnosti poskytuje pojišťovna Kooperativa).
Zároveň po roce pracovní neschopnosti Vám pravděpodobně přiznají nějaký stupeň invalidity I., II. nebo III., podle závažnosti Vašeho zdravotního problému.
Pokud Vás zaměstnavatel následně propustí dostanete nejen odstupné odvíjející se od kolektivní smlouvy TPCA, ale zároveň v případě uznané nemoci z povolání budete mít nárok na dorovnání poklesu příjmů z výše uvedeného pojištění.

V tuto chvíli doporučení - Dodržujte veškeré doporučení lékařů a pokud Vás nebudou chtít do práce uvolnit - nepospíchejte, udělejte vše pro zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Jakmile Vám bude potvrzeno, že se jedná o nemoc z povolání, trvejte u zaměstnavatele na dorovnání příjmů a to i zpětně od počátku pracovní neschopnosti. 

8
Obecná poradna / Re:Pojistné plnění
« kdy: 13. 07. 2017, 15:08:54 »
Ta pojistná smlouva nemůže být staršího data, pojištění rizika PN na trhu tak dlouho není.

Tady Vám budu trochu odporovat - smlouva teoreticky staršího data být může. Uvedu konkrétní příklad: Již v roce 2005 pojišťovna Generali nabízela pracovní neschopnost v rámci IŽP.

Ale pravda, tady už se pohybujeme na úrovni pouze spekulací, bez podrobnějších informací již nemá smysl dále rozvádět.


9
Obecná poradna / Re:Pojistné plnění
« kdy: 13. 07. 2017, 14:17:31 »
Pokud by  opravdu bylo toto předmětem nižšího plnění u klientky, tak můj názor je, že chybu udělala už při výběru pojišťovny.
Nespochybňuji to, co píšete, ale nevidím důvod si platit nemocenské pojištění na 140kč/den, a ještě k tomu dokládat příjmy.
Pokud něco takového potřebuji a chci to, najdu si takovou pojišťovnu, která má vyšší limity(myslím že je až 700/den ) bez nutnosti doložení příjmu. Protože  se vám pak může stát to, že 10 let platíte pojistku, sníží se vám příjem a vy onemocníte a pojišťovna bude plnit jen do výše vašeho příjmu. Šlak by mě trefil. Navíc, když onemocním, mohou mi vzniknout větší náklady na léky ,častější návštěvu lékaře apod, než když budu zdravá.

Problém nemusí být ani tak v pojišťovně. Ale třeba jen ve variantě pojištění nebo stáří pojistky. Všechny tyto pojistky se poměrně rychle vyvíjí a pojišťovny je neustále zlepšují - takže pokud klientka má pojistku starou třeba 10 let - může mít na dnešní poměry méně výhodné pojistné podmínky. Taky může být problém v tom, že při výběru pojištění byl kladen velký důraz na cenu, což se samozřejmě mohlo projevit na kvalitě produktu.
Těch možností je spousta.

10
Obecná poradna / Re:Pojistné plnění
« kdy: 13. 07. 2017, 12:13:51 »
Dobrý den Marie,

podle toho co jste napsala, by mohl být problém právě v tom potvrzení příjmů a v pojistných podmínkách.

Obecně platí, že pojištění pracovní neschopnosti je škodové pojištění - tedy pojištění na ušlý příjem.
To znamená nemůžete dostat více než je Váš pokles příjmů v době pracovní neschopnosti. Každá pojišťovna má pak v pojistných podmínkách tabulky kolik je maximální pojistná částka pro danou výši hrubé mzdy.

U Vás, pravděpodobně, se stalo to, že jste byla pojištěna na nesprávně stanovenou výši. A pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami snížila plnění tak, aby odpovídalo maximální pojistné částce k Vašemu potvrzenému příjmu.

U pojištění pracovní neschopnosti to funguje úplně stejně jako u pojištění nemovitosti - Pokud máte nemovitost za 1.000.000Kč a ta do základu shoří. Vy jste jí měla pojištěnou na 2.000.000,-Kč - pojišťovna Vám z této pojistky uhradí pouze skutečnou škodu - tedy 1.000.000,-Kč bez ohledu na výši pojistné částky.

U té pracovní neschopnosti je to obdobné - Váš příjem, když pracujete je 15000,-Kč, když jste v pracovní neschopnosti dostáváte nemocenskou ve výši cca 11.000,-Kč - na základě vašeho pojištění Vám pojišťovna uhradí maximálně dorovnání do Vašeho příjmu tedy 4.000,-Kč.

Ale jak říkám záleží na pojistných podmínkách.

11
Obecná poradna / Re:Pojištění odpovědnosti obcana
« kdy: 09. 06. 2017, 15:16:30 »
Už z té věty: "Strčil do kamaráda" je jednoznačné, že to udělal úmyslně.

Pokud by to bylo formulováno takto - tak nepochybuji o tom, že Allianz uplatní výluku:
článek 6. CO Z POJIŠTĚNÍ NEBUDEME HRADIT?
bod 2. Pojištění se nevztahuje na újmu přímo či nepřímo způsobenou nebo zvýšenou:
písmeno: a) úmyslně Vámi, pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s ním ve společné domácnosti, oprávněnou osobou nebo jinou osobou, jednající z podnětu někoho z nich;

Je fakt, že pojištění občanské odpovědnosti je někdy "zrádné" nicméně pokud pojišťovna odmítne plnění z důvodu, že dítě za škodu neodpovídalo - není povinností rodiče škodu hradit. Tudíž je vlastně vše OK. Protože i kdyby došlo na případný soud, tak i ten na 99 % uzná, že rodiče za škodu neodpovídají (žádný telefon nikomu platit nebudou). Pokud by i přesto soud uznal nárok na odškodnění, Pojišťovna následně škodu z pojištění na základě soudního rozhodnutí uhradí.

Problém nastává pokud dojde k odmítnutí plnění z důvodu výluky - zde je viník i nadále povinen škodu poškozenému nahradit (protože výluky definují hranice kam až je daná pojišťovna převzít odpovědnost za svého klienta).

Pojištění odpovědnosti nemá jen funkci k úhrady případné škody, ale může pomoci i v případném řešení zda-li jste opravdu odpovědný za škodu či nikoliv. Pokud nejste - nemůže pojišťovna hradit. A zároveň ani Vy nemáte povinnost cokoliv hradit z vlastních zdrojů.

12
Obecná poradna / Re:žena půjde na mateřskou
« kdy: 09. 06. 2017, 09:11:01 »
Petře děkuji. Mám v tom o něco jasněji...i když nikde sem se nedočetl to, když ji zaměstnavatel na jinou práci nepřeřadil, protože nemá místo co dělat v takovém případe...Gynda ji dala neschopenku s diagnózou a tím to jako hasne ?
Tak asi není neschopenka až takovej nesmysl...

Je to přesně jak píše Bivoj.

Pokud zaměstnavatel nemá pro partnerku jinou práci na kterou by jí mohl přeřadit, a zároveň partnerčina práce je v době těhotenství v rozporu se zákoníkem práce. Je to překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel musí manželku nechat doma na průměru mzdy.

Proto neschopenka postrádá smyl - navíc byste se připravovali o příjem v době těhotenství.


13
Obecná poradna / Re:Pojištění odpovědnosti obcana
« kdy: 09. 06. 2017, 08:51:50 »
Důležité je prokázat, že škodu způsobil, pokud zakopl o nějakou překážku, nemusí za škodu nést odpovědnost ( překážku tam mohl někdo nechat ) a pojišťovna nemá povinnost škodu uhradit. V hlášení bych uvedl pouze, že do kamaráda strčil, je jednoznačné, škodu zavinil.

To co paní radíte je nehorázný nesmysl - protože na základě Vaší rady, by pojišťovna odmítla plnění 100%. Pokud by hlášení bylo uvedeno tak jak popisujete, jednalo by se o úmyslné jednání, které je ve výlukách u všech pojišťoven.

Popis který uvedla klientka je bez problémů likvidní. Její syn prostě zakopl a při pádu strčil do kamaráda (to se prostě může stát a za škodu odpovídá). A pojišťovna plnit na 99% bude. O žádné překážce paní nic nezmínila tudíž ani pojišťovna nebude s tímto nikterak pracovat. Děti čas od času zakopnou bez nutnosti nějaké překážky i na rovné dlažbě.

14
Obecná poradna / Re:Pojištění odpovědnosti obcana
« kdy: 08. 06. 2017, 10:42:47 »
Dobrý den, obecně platí, že v případě pojištění odpovědnosti občanů se hradí:
a) úhrada přiměřeně vynaložených nákladů na opravu (je-li oprava ekonomická)
b) časová hodnota zničené věci (tj. nová cena zařízení snížená o amortizaci/stáří)

Samozřejmě od tohoto se ještě odpočítá spoluúčast je-li obsažena ve Vaší smlouvě.

15
Equa bank / Re:Equa po mně chce aktualizovat údaje
« kdy: 06. 01. 2017, 09:44:27 »
Tento dokument po Vás Equa bank chce kvůli zákonu týkající se AML - anti money laundering (česky: proti praní špinavých peněz)
Jedná se konkrétně o zákon: č . 2 5 3 / 2 0 0 8 S b .
Přesné znění naleznete na: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2016-368_Zakon-c-2532008-Sb-o-nekterych-opatrenich-proti-lealizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-v-platnem-zneni-k-1-lednu-2017.pdf

obecné vysvětlení k tomuto tématu naleznete i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pran%C3%AD_%C5%A1pinav%C3%BDch_pen%C4%9Bz

S touto kontrolou jste se musel setkat u všech bank i dokonce pojišťoven. Všechny tyto instituce mají za povinnost zdroj finančních prostředků kontrolovat. Nicméně každá instituce to provádí "jinak" a v té hromadě lejster v podpisu jste to mohl "přehlédnout" nebo si to již nepamatujete.
Každá instituce má povinnost v rámci tohoto zákona provést:
- identifikaci Vás jako klienta dle Vaší fyzické podoby a platného průkazu totožnosti
- dotázat se Vás zda jste nebo nejste politicky exponovaná osoba
- ověřit zdroj (původ) Vašich příjmů.
- v případě podezření, že se jedná o podezřelý obchod - mají právo neprovést požadovanou transakci / jsou povinni nahlásit dohledovému orgánu popřípadě dalším příslušným úřadům. Ti pak následně prověřují zdali se opravdu jedná či nejedná o zdroj peněz z trestné činnosti nebo na její podporu.

Stran: [1] 2
Platby GoPay

reklama