Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Autor Téma: ACEMA CREDIT  (Přečteno 354530 krát)

P.M.X.

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #15 kdy: 05. 01. 2015, 15:57:32 »
Tak jsem si dal tu práci  přečetl jejich obchodní podmínky. Je to klasika, úroková sazba dobrá, ale nedělte chyby, jinak... Prostě klasická úvěrovka půjčující peníze oproti zástavě.

Speciálně Článek 5, Zajištění je pěkné počteníčko:

Úvěrovaný se zavazuje po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mít pojištěnou zástavu.
Za porušení povinností dle tohoto čl. 5.3 a OP se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 % z nominální výše Úvěru.

a) Úvěrovaný se zavazuje po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mít pojištěnou zástavu; pohledávku na případné pojistné
plnění z tohoto pojištění se zavazuje vinkulovat ve prospěch Úvěrujícího, přičemž pojištění musí být uzavřeno na tzv. novou hodnotu (reprodukční cenu) zástavy, minimálně na částku ve výši sjednaného úvěrového rámce, a v rámci živelního pojištění sjednat rovněž pojištění pro případ požáru, záplavy a poškození vodou unikajícího z vodovodního řadu. U bytových jednotek lze také akceptovat pojištění domácnosti. Úvěrovaný se zavazuje Úvěrujícímu doručit příslušnou pojistnou smlouvu a oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávce (vinkulaci), do 15 dnů od uzavření Smlouvy. Za porušení povinností dle tohoto čl. 5.3a OP se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 % z nominální výše Úvěru.

b) Bez odkladu poté, co bude proveden zápis zástavního práva ve veřejném seznamu k nemovité věci jako zástavě ve prospěch Úvěrujícího, zavazuje se Úvěrovaný pojišťovnu o zřízení tohoto práva písemně informovat a potvrzení o doručení oznámení pojišťovně předložit Úvěrujícímu, a to nejpozději do 15 dní po provedení zápisu do veřejného seznamu. Nastane-li pojistná událost, plní pojišťovna z pojistné smlouvy přímo Úvěrujícímu jako zástavnímu věřiteli, prokáže-li Úvěrující jako zástavní věřitel pojišťovně včas, že na věci vázne jeho zástavní právo. Úvěrovaný je povinen ihned písmeně informovat Úvěrujícího o pojistné události. Za porušení povinností dle tohoto čl. 5.3b OP se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých).

4. Úvěrovaný se zavazuje uzavřít na celou dobu trvání závazků z poskytnutí Úvěru životní pojištění, pro případ smrti, minimálně na částku ve výši úvěrového rámce, maximálně však do výše 300.000 Kč, dle Smlouvy, po celou dobu trvání závazků z poskytnutí Úvěru mít toto životní pojištění uzavřené a pohledávky z případného pojistného plnění z tohoto pojištění se zavazuje vinkulovat ve prospěch Úvěrujícího. Úvěrovaný je povinen na adresu Úvěrujícího doručit potvrzení o vinkulaci pojistného plnění v jeho prospěch do 30 dnů od podpisu Smlouvy. V případě více společných Úvěrovaných postačí, pokud tuto podmínku splní i jen jeden z nich. V případě nepojistitelnosti Úvěrovaného je povinen doložit Úvěrujícímu potvrzení o nepojistitelnosti minimálně od dvou různých pojišťoven v termínu do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Za porušení povinností dle tohoto čl. 5.4. OP se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % z nominální výše Úvěru.

5. Úvěrovaný se zavazuje, že v případě zajištění Úvěru zřízením zástavního práva k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu nebo zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu vyvine veškeré rozumně požadovatelné úsilí (zejm. doručení všech dokumentů požadovaných příslušným správním úřadem) k provedení zápisu příslušných práv do veřejného seznamu, a to zejména, že do 15 dnů od uzavření Smlouvy, případně od výzvy Úvěrujícího, zajistí podání návrhu na zápis do veřejného seznamu, nepodá-li návrh sám Úvěrující. Za porušení povinností dle tohoto čl. 5.5 OP se sjednává smluvní pokuta ve výši 12 % z nominální výše Úvěru.

6. Úvěrovaný je povinen prokázat Úvěrujícímu zaplacení daní, pojistného nebo poplatků souvisejících se zástavou nebo jiným předmětem zajištěním, a to vždy do 15 dnů po splatnosti konkrétního závazku. Nebude-li pojistné řádně a včas placeno, je Úvěrující oprávněn uhradit dlužné pojistné za Úvěrovaného k tíži Úvěrovaného. V případě, že součástí zástavy je stavba, je Úvěrovaný povinen udržovat stavebně-technickou způsobilost v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména prováděním revizí spalinových cest a revizí elektroinstalace). Provedení revizí je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu doložit kopií příslušného protokolu, a to pokaždé do 15 dnů od vzniku této povinnosti, případně do 60 dnů předložit Úvěrujícímu dokumenty prokazující odstranění zjištěných vad a nedostatků.

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0


Fanda

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #16 kdy: 21. 02. 2015, 10:31:38 »
Zdravím,

osobní zkušenost s touto společností mám taky. Musím říct, že když máte k dispozici nemovitost Acema Vám ochotně půjčí. Jak se již tady psalo, je nutné si přečíst veškeré podmínky, jak smluvní tak VOP. Doporučil bych každému k takovému podpisu smlouvy vlastního právníka( tato investice se Vám opravdu vyplatí!), ten Vám otevře oči na místě. Jelikož konkrétní smlouvu dostanete až při osobním jednání, tak předem nevíte, jaké jsou 100% smluvní podmínky. Můžete si přečíst na webových stránkách, jak "smlouvu" tak VOP . Ovšem není smlouva, jako smlouva. Tato společnost nefunguje za pomocí lidem, to si uvědomte, ale za profitováním z neštěstí všech, kteří se dostanou do úzkých, ať už vlastní vinnou nebo z cizího přičinění. Takže reklamní spoty, které na nás útočí v médiích (iDnes) nebo na různých webových serverech jsou placené, je to přece reklama. Že Vám někdo nabídne akční úrok, to je sice hezké, ovšem ve smlouvě budete mít úrok a RPSN mnohem vyšší, nemluvě o postupném navyšování, které bude přicházet s každým smluvním rokem. Takže začnete splácet příkladně na 5.000 kč/ měs. a skončíte klidně i na 12.000 za měsíc. Když budete mít štěstí a budete splácet jejich nehorázné částky, tak Vám nemovitost zůstane. V opačném případě určitě víte, jaký následek přijde. Moje rady na závěr zní: " Promyslete si spolupráci s touto společností, přizvěte si právníka, prostudujte podmínky a nepodepisujte bezhlavě". Pokud bych měl dát doporučení na tuto společnost, tak nebude kladné.
Přeji Vám všem, kteří u této společnosti uvažujete o úvěrování, mějte rozum!


Petr

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #17 kdy: 15. 06. 2015, 21:22:42 »
ACEMA CREDIT nebo kdysi ACM Money a kdysi atd.

Editováno z důvodu: paušální odsudek.
« Poslední změna: 13. 09. 2017, 13:03:58 od Dalibor Z. Chvátal »


Pavel

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #18 kdy: 01. 07. 2015, 20:32:39 »
Se společností Acema neboli bývalý ACM Money mám jen ty nejhorší zkušenosti. Stačí se podívat na starý záznám z černých ovcí. Tenkrát to bylo ještě na firmu ACM Money, díky této reklamě museli změnit název firmy.Když se podíváte do obchodního rejstříku tak tato firma měnila název již 3x za dobu své existence a neustalé se tam mění jednatelé společnosti.

Editováno z důvodu: paušální odsudek.
« Poslední změna: 13. 09. 2017, 13:05:01 od Dalibor Z. Chvátal »


Karel

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #19 kdy: 10. 07. 2015, 15:44:07 »
Firma nabízela úrok 7,99% těsně před podpisem úvěrové smlouvy, když byl vyřízený odhad a další náležitosti ve smlouvě se rázem objevil úrok 11%! Po roční fixaci přišel dopis, ve kterém mi oznámili, že s ohledem na intervence ČNB zvedají úrok na 20,98%. Tedy sprostý spotřebitelský úvěr. Ať si každý udělá názor sám. Již bych jejich služeb nevyužil. NEDOPORUČUJI.

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0


Milan

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #20 kdy: 02. 09. 2015, 13:45:34 »
DOBRY DEN CHTEL BYCH SE ZEPTAT,JESTLI MA NEKDO ZKUSENOSTI S FIRMOU ACEMA CREDIT?JEDNA SE MI O UVER RUCENY NEMOVITOSTI.DIKY

Takže po nějakém čase se podělím o další zkušenost s firmou Acema", bohužel nyní to nebude nic lichotivého.
Mám úvěr u Acema cca 4 roky, po prvním roce, kdy končila fixace mi byl úrok navýšený zhruba o 4% a samozřejmě i splátka o zhruba 2000Kč a fixace byla na další 3 roky, což jsem akceptoval a prostě jsem poctivě platil. Po dobu 4 roky splácení úvěru jsem se ani jednou neopozdil, splátka byla 9500Kč a prostě jsem byl spokojený, bohužel vše nastalo až nyní, když v listopadu končí ona tříletá fixace, kdy jsem dostal dopis o firmy Acema, že jsem do jednoho roku od poskytnutí úvěru, nedoložil účelnost poskytnutého úvěru, tedy fakturu na 70 000Kč které jsem proinvestoval do rekonstrukce domu a tím mi navyšují úrok z 11% na 24,8% a splátka byla navýšena o 5000Kč měsíčně, ihned na druhý den jsem odeslal potřebné faktury s žádostí a prosbou o zachování stávajících úroků a splátky s tím, že jsem tuto zkutečnost opravdu opomě a že to samozřejmě je má chyba, ale že spoléhám na jejich inzerovaný kodex" a výjdou mi vstříc v mojí žádosti, bohužel" chyba lávky" obdržel jsem v zápětí zamítavou odpověď a pouze s tím, že jsem porušil obchodní podmínky a jediné co pro mě mohou udělat, tak že mě předají jinému úvěrovému "specialistiovi" který se pokusí nalést alternativu, tak jsem souhlasi a nakontaktoval jsem se stímto specialistou u jiné společnosti, bohužel ten mi sdělil, že je nutné doplatit Acemě cca 850 000Kč a tudíž si musím udělat nový úvěr na požadovanou částku, s čím jsem samozřejmě nesouhlasil, jen pro upřesnění původní celkovej úvěr u Acema který jsem udělal byl 700 000Kč a po 4 roky poctivém splácení po 9500Kč měsíčně, tato firma požaduje 850 000Kč? Ano podepsal jsem tyto podmínky a nyní zde nepláči, píši to sem jen proto, aby si dali opravdu velký, ale velký pozor, aby nevěřili všem tem povidačkám co píší na titulní stránce o jejich kodexu, jelikož tento můj problém jasně ukazuje, že tam píší naprosté lži. Do domu na rekonstrukci jsem nainvestoval více jak 900 000Kč, takže ona chybějící faktura na 70 000Kč je naprostá maličkost, bohužel se to stalo, že jsem opoměl jim tuto fakturu zaslat i přesto, že jsem jí měl založenou v úvěrové slouvě, mnozí jistě namítnete je to má chyba a máte pravdu, ale za 4 roky jsem nedostal od ACEMA ani jedno upozornění, že je nutné doložit tento doklad, což je přímo odporující jejich inzerovanému kodexu. Nebudu se již dále rozepisovat, ale jak jsem již napsal, POZOR, u společnosti acema se na mravní kodex nehraje, je to jen propaganda pro získání důvěry lidí, stejně jako jsem tuto důvěru získal já, dnes bohužel, jelikož díky opravdu byrokratické chybě, jsem v ohromných potížích a nikdo Vám v tom nepomůže, nemáte odvolání.


Romana

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #21 kdy: 14. 09. 2015, 15:18:14 »
Dobrý den,
jak se Vám nakonec podařilo problém vyřešit jestli se mohu zeptat?


Jana

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #22 kdy: 15. 12. 2015, 17:10:35 »
Napisu to slusne, prestoze opak by byl pochopitelnejsi. Nejdrive k ono ucelovosti - davejte si na to pozor, ona ucelovost se na prvni pohled nevyzaduje a nasledne  dostanete pokutu o jake se Vam nezdalo. Rypalům - nedostala jsem se do situace svou vinou, ale vinou naseho pomaleho soudnictvi a zapisu v Solusu za 2000,- Kc, coz byla navic dohodnuta a presne splnena splatka dluhu. Budu pokracovat jen kratkymi fakty - 1. rok fix splatka 15.000.- (budu uvadet zaokrouhlene). 2. rok navyseni na 19.000,-, treti rok na 25000,- Kc. Kdyz jsem to jiz neutahla a hrozilo zesplatneni, nebylo mozne se dohodnout na jinem splatkovem kalendari na cemkoliv jinem, pak nasledovala nabidka různych spratelenych firem a na zaver bombonek - kdyz jsem privedla cloveka, co byl ochoten provest vyplaceni - castka byla 2520000.-Kc, neslo to to - chtel uhradit jen 1820000,- Kc, coz byla ovsem jen cena pro urcite vlastni lidi. Dům chteli a hodne chteli, tak ho nakonec i dostali, sice jinym způsobem, ale vydelali. Ja nebrecim, je to jak rekl jeden z tech spratelenych muzů byznys, moje chyba, tvrde zaplacena. Proto doporucuji - pokud nemusite jist kůru ze stromů, nikdy neni tak zle, abyste si brali úver u Acemy ruceny nemovitosti. Verte mi, mam to za sebou a podruhe bych tutez chybu opravdu neudelala. Vse se da resit, tohle ne. ps: omlouvam se za diakritiku, pokazena klavesnice.

Editováno z důvodu: paušální odsudek.
« Poslední změna: 13. 09. 2017, 13:06:04 od Dalibor Z. Chvátal »


Michaela Bysaha

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #23 kdy: 06. 02. 2016, 13:50:37 »
Dobrý den P.M.X.,
četla jsem Váš příspěvek ohledně Acema Credit. Prosím, kontaktujte mne, zda jste záležitost nějakým způsobem vyřešil či nikoliv.
Děkuji.
M


Miroslav

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #24 kdy: 19. 03. 2016, 15:01:28 »
POZOR na ACEMA CREDIT, jelikož má zkušenost je,že vám nabídnou úvěr za necelejch 11.000,mesicne na 20let na 1.000.000kc a pak k vam prijde odhadce jejich což neni opravdovej odhadce a vypise s vami formular a pak vam zavolaji ze mate uver schválen,ale ze podminky sou bud cca 14.500mesicne na 20let za uver 1.000.000,-kc a nebo za poplatek 250.000,- tech necelejch 11.000,-kc mesicne.Takze bych mel uver na 1.000.000,-Kc ale dostal bych jen 750.000,-Kc.Tak jsem to odmitl a ted se soudim,ptz po me chtej 15.000,-Kc s prislusenstvim ze jsem s nima do mesice nepodepsal uver.Tak BACHA NA ACEMA CREDIT


 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #25 kdy: 19. 03. 2016, 19:05:21 »
Hlavně bacha na dementy, co tu vypisujou nesmysly o ACEMĚ.

Ačkoli mají v kalkulačce ACEMY uvedeno, že úroková sazba 6,4 % se nevztahuje na úvěry spotřebitelské, tak se jí dožadují právě u spotřebitelských úvěrů.

On totiž průměrný, tzv. obyčejný člověk je genetický odpad, který xxx hodin vybírá nový mobil a xxx hodin stojí slevu na jabka, obíhá hypermarkety kvůli levnějšímu sracáku, ale smlouvu s ACEMOU podepíše natotatata. Důvod? Z papírování ho prostě bolí hlavinka. Potřebuje v ní mít místo na další díly seriálu od HOVNY.


hodor2000

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #26 kdy: 13. 09. 2016, 13:39:05 »
proč si půjčujete a pna nesplácíte vy pytlíci? abyste měli na affoun i když děláte za desítku hrubého v kolbence? zapojte mozek a exekuce a tragedie se Vám vyhnout!!!


JanaKuc

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #27 kdy: 19. 09. 2016, 15:15:53 »
Dobrý den, měla sem od nich půčku 150tisíc na 5 let. Nic špatného jsem nezaznamenala. Se vším mě seznámili dopředu.


martin.sobr

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #28 kdy: 23. 09. 2016, 15:44:21 »
Raději si půjčím u takto velké společnosti, než u malých lichvářů, kteří sou schopni bušit na dveře a chtít splátky na ruku bezohledu.


rudaspotak

 • Host
Re:ACEMA CREDIT
« Odpověď #29 kdy: 11. 10. 2016, 13:52:05 »
Druhá půjčka, o něco levnější, né o moc, ale aspon neco. Já snima nemam žádný problém. Doporučil bych těm, kteří mají nějaký ten vroubek v solusu nebo u banky.


 
Platby GoPay