reklama

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Autor Téma: Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016  (Přečteno 39180 krát)

rsts.vypoved.ss

 • Host
Dobrý den,
vyzývám další poškozené klienty neproklientské společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., která nás nenechá v souladu se všeobecnými podmínkami dospořit cílové částky, aniž bychom porušili jakékoliv podmínky, které nám klientům vyplývají z uzavřených smluv stavebního spoření. Jedná se již o několikátou vlnu výpovědí. Prosím klienty z předchozích vln výpovědí, aby nám poskytli podporu a své zkušenosti prostřednictvím tohoto fóra. Za nutné vidím spojit síly dohromady, využít právních konzultací, případně právního zastoupení a podniknout společné kroky, protože v jednotě je síla! Nebojme se jich, 1% z CČ si vzali, ale CČ nás dospořit nenechají! Braňme se všemi dostupnými prostředky a držme při sobě!
Neváhejte mne kontaktovat na rsts.vypoved.ss@centrum.cz
Děkuji!

_________________________________________________________

Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS 04/2016

Výpověď smlouvy o stavebním spoření
Čj.: 210203/2016

V souladu s § 2675 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vypovídáme Vaši Smlouvu č. XXXXXX uzavřenou dne XX.XX.XXXX.
V ustanovení § 2675 Občanského zákoníku je upravena výpověď jiného než platebního účtu, kterým je i účet stavebního spoření. Dle ustanovení § 3077 odst. 1 Občanského zákoníku se výše uvedená ustanovení uplatní i na smlouvy uzavřené přede dnem jeho účinnosti.
V souladu s tímto zákonem činí výpovědní doba jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, tj. skončí 31.5.2016.

Uspořenou částku, získané úroky a připsanou státní podporu Vám vyplatíme způsobem, jaký si vyberete na přiloženém formuláři. V případě, že neobdržíme vyplněný formulář, zašleme Vám prostředky šekovou poukázkou na adresu trvalého pobytu evidovanou u Vaší smlouvy. Dovolujeme si Vás upozornit, že nevyzvednuté prostředky budou deponovány v Raiffeisen stavební spořitelně bezúročně.
Pokud máte zájem o dřívější výplatu, rádi Vám vyjdeme vstříc. Stačí na formuláři uvést požadované datum.
Podpis na přiloženém formuláři si, prosím nechte ověřit u oprávněných zástupců Raiffeisen stavební spořitelny nebo úředně, např. na místech Czech POINT.

Máte-li zájem, nabízíme Vám do 31.5.2016 novou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou až do 150 000 Kč zcela zdarma. Získáte tak zajímavé zhodnocení úspor a další výhodné podmínky:
- spoření s garantovanou úrokovou sazbou 1,00% ročně po dobu česti let,
-slevu z úhrady za uzavření smlouvy až 1 500 Kč,
- možnost získat státní podporu až 2 000 Kč ročně.


Podrobné informace Vám rád podá finanční poradce XY, tel.: XXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXX, nebo naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 11 22 11.

Věříme, že tento krok přijmete s pochopením.

S pozdravem
Ing. Jan Jeníček, předseda představenstva
Mgr. Roman Hurych, místopředseda představenstva

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamarsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #1 kdy: 19. 04. 2016, 16:51:41 »
Situace je absurdní ještě více, než by si většina klientů pomyslela.

1)
VÝZVA k vyzvednutí zásilky / POTVRZENÍ o převzetí zásilky
Zásilka: Doporučené psaní standard
Podací pošta: 28002
Zásilka je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta: NE
Zásilka je určena do vlastních rukou: NE
Dodejka: ANO

2)
Poučení

Označení a adresa správního orgánu, který písemnost odesílá:
NEVYPLNĚNO

Označení písemnosti (č. j.):
210203/2016
VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Tato zásilka obsahuje písemnost, jejíž doručování se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve vlastním zájmu proto věnujte pozornost tomuto poučení.

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může podle § 41 správního řádu požádat odesílací orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #2 kdy: 22. 04. 2016, 16:27:59 »
Upozorňuji, že se blíží uplynutí úložní doby listovní zásilky na České poště (platí pro klienty, kteří dosud standardní doporučené psaní nepřevzali/nevyzvedli). Ne/vyzvednutí je na zodpovědnosti a zvážení každého klienta (pokud padne rozhodnutí zásilku nepřevzít, klient ví, co je obsahem dopisu, tudíž informačně o nic nepřichází). RSTS očekává navrácení druhého listu, ve kterém bude uvedeno číslo bankovního účtu na který zašlou finanční prostředky, případně klientem požadovaný termín výplaty (logicky předčasně v neprospěch klienta). Pokud klient tuto součinnost neposkytne, prostředky můžou být zaslány "složenkou" a to řádně zpoplatněně v neprospěch klienta (viz sazebník cen/poplatků).
Omyly a pochybení se České poště stávají jednou za tisíc let, přesto představa klientovy složenky na částku např. X-set tisíc Kč v sousedově schránce může silně znepokojující, povalující se na chodníku či ztracená Českou poštou rovněž. Kladu si otázku, čemu a komu budu případně vděčit za skutečnost, že X lidí bude vědět jakou částku mám naspořenou v RSTS?

Ověřte si ve vašich všeobecných obchodních podmínkách (VOP), zda  a jak máte upravenou a smluvně ošetřenou problematiku doručování písemností! Nepřevzetí by mohlo být v rozporu s VOP, v lepším případě bude písemnost považována za doručenou (řeší NOZ), rozhodně se nebude jednat o právní přestupek/TČ.

POZOR! Ve svém vlastním zájmu se velmi pečlivě začtěte do smlouvy a hlavně do všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření, které jsou platné ke smlouvě SS / žádosti o uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Pokud podmínky nemůžete nalézt (ani v sekci dokumentů na https://www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/ odkud nějak záhadně veškeré historické verze podmínek zmizely), neprodleně kontaktuje stavební spořitelnu, kterou požádejte o poskytnutí. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné ve 100% rozsahu a obě strany je musí respektovat!

Studujte, konzultujte, vytrvejte a hlavně nic nevzdávejte!


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #3 kdy: 22. 04. 2016, 16:40:05 »
Tyto VIP persony se podepsaly pod vznik situace, ve které se klienti s vypovězenými smlouvami nacházejí.
https://www.rsts.cz/management-akcionari/


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #4 kdy: 24. 04. 2016, 19:59:58 »
Je mi záhadou, proč si finanční instituce buduje ignorativní vizitku?
Léty a praxí prověřený dTest, o.p.s. a www.vasestiznosti.cz jsou ze strany RSTS zcela ignorovány.
https://www.vasestiznosti.cz/spolecnost-368/raiffeisen-stavebni-sporitelna-a-s

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamarsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #5 kdy: 24. 04. 2016, 21:42:45 »
Pokud chce klient rozporovat vzniklou situaci a vznést odpor proti výpovědi smlouvy o stavebním spoření, měl by tak ve svém zájmu učinit výhradně i později prokazatelným způsobem za pomoci originálů písemností.

Česká pošta:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani
Zásilka: Doporučené psaní standard
Dodejka: ANO
Zásilka je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta: NE
Zásilka je určena do vlastních rukou: NE

POZOR! Není garantována lhůta doručení! Dopis může cestovat světem dle vůle neomylného poštovního institutu.
Vůbec neváhejte připlatit si 15 Kč za dodejku (odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci).
Prozradím vám, čí autogram se vrátí společně s natisknutým razítkem jména a příjmení přebírající osoby - velmi pravděpodobně to bude žena, pracovnice podatelny, která v rámci výkonu své práce vždy rano vybírá P. O. BOX s poštou doručenou v předchozí den. https://www.ceskaposta.cz/sluzby/ostatni-sluzby/p-o-box-zamykatelna-postovni-prihradka
Vaše doporučené psaní s dodejkou i přes uvedení přesné adresy sídla společnosti dle obchodního rejstříku skončí v P. O. BOXu.
Pokud si budete chtít telefonicky pohlídat termín doručení/převzetí protistranou, můžete se doptat telefonicky na místně příslušné poště - tel.: 267 196 236.

https://mapy.cz/s/Coal
Pošta Praha 3
Olšanská 38/9
130 00  Praha, Žižkov
Praha

tel.: 267 196 236


Nenechte se zlákat k e-mailové komunikaci, nebo přes Formulář pro záznam stížnosti / reklamace / podnětu - https://www.rsts.cz/reklamacni-formular/
Tuto možnost využijte až když se dostanete do vážné časové tísně. Nešetřete na nesprávném místě!
RSTS tímto navrhuji k doplnění -  Předmět podání: Neplatnost výpovědi

Vše tedy výhradně písemně na papíře, s podpisem (razítkem - právnické osoby - dle OR). Případné důkazní břemeno bude na vaší straně.


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #6 kdy: 24. 04. 2016, 22:28:08 »
Jak rychle vyhledat diskusní vlákna?
Ve vyhledávači Google zadejte: "rsts.vypoved.ss"
http://lmgtfy.com/?q="rsts.vypoved.ss"
Zkrácený odkaz pro vyhledání pomocí Google: http://bit.ly/1YOYHjZ


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #7 kdy: 26. 04. 2016, 15:23:13 »
Většina klientů ze sedmé výpovědní vlny přibližně 28 000 výpovědí písemnost převzala. Předchozí šestá vlna byla v počtu přibližně 70 000 výpovědí. RSTS se tak zbavuje v řádu pár měsíců přibližně 98 000 smluv a klientů! Jedná se o masivní očistný proces, který se evidentně děje ve víře, že se naprostá většina klientů nebude bránit. Způsob provedení není vůbec originální, ale okopírovaný od jiné SS. Formulace výpovědi vůbec neobsahuje žádné vysvětlení! Omezuje se pouze na formální sdělení! Takto prosím jedná dceřiná společnost RSTS jejíž „matkou“ je „banka inspirovaná klienty“ - Raiffeisenbank. Je smutné, že i přes opakovaný pokus a obrovské počty smluv, nese internet minimum informací. Budiž alespoň tyto příspěvky světlem na konci tunelu, rovněž interní komunikace na pozadí mezi klienty, která se ukázala velmi dobrou volbou. Každý z uzavřené skupiny klientů si musí chránit svoji identitu a to samé očekává naše nejbližší okolí. Výše uvedené počty jednoznačně napovídají o jak citlivou záležitost se jedná. Hájit svá práva, pomáhat druhým, vyjadřovat se ve prospěch klientů a v neprospěch pojišťovny, to vše je jako pohybovat se na velmi tenkém ledě. Mezi zasaženými klienty jsou také zaměstnanci RSTS, pracovníci externí obchodní sítě, kteří jsou v nezáviděníhodné situaci. Byly zaznamenány opakované pokusy o spolupráci – slušně řečeno o infiltraci ze strany RSTS do uzavřené skupiny klientů, která tahne za jeden provaz, brání se a snaží se docílit zpochybnění této kritické záležitost. Pozitivem je, že se o záležitost začali zajímat novináři, kteří si dávají na čas.


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #8 kdy: 26. 04. 2016, 15:43:24 »
Máte nastudovanou smlouvu a všeobecné obchodní podmínky?
Sepsali jste vaši argumentaci kterou rozporujete výpověď?

Nutné je na obou stranách respektovat návrh uzavření smlouvy o stavebním spoření. Dále se vzájemné vztahy řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.
Pokud nebude klientem uvedené RSTS akceptovat a respektovat, tak případný spor mezi klientem a RSTS náleží
 do působnosti finančního arbitra, u kterého se klient může domáhat zahájení řízení a určení neplatnosti výpovědi smlouvy. Finanční arbitr má ve své kompetenci záležitost řešit od 1. února 2016. Nezávisle na jeho rozhodnutí je možné se domáhat svých práv soudní cestou.

POZOR!
Klient by si měl ve svém vlastním zájmu pohlídat pravidelnou četnost vkladů peněz na účet (závazek vůči SS), rovněž ostatní podmínky, k jejichž plnění se smluvně zavázal. U bonusových variant smluv může nedodržením podmínek dojít ke ztrátě bonusů i v řádech desítek tisíc Kč (viz návrh smlouvy + VOP).
Je-li smlouva ve výpovědní lhůtě, je stále aktivní a můžete na ní nadále spořit i během výpovědní lhůty.


Jméno

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #9 kdy: 27. 04. 2016, 17:57:21 »
Také jsem obrdžel tuto výpověď. Mám tarif "Pro mládež" kde je v par. 10 odst. 2 VOP (352/7721/1998) uvedeno, že smlouvu můžou vypovědět pouze v případě, že klient neplní smluvní podmínky. Na konzultaci s právníkem mi bylo řečeno, že je výpoveď neplatná a ustanovení ve VOP má přednost, takže jsem podal odpor a čekám na vyjádření z RSTS. Doufám, že odpor podá více lidí ve stejné situaci..


"Klient RSTS"

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #10 kdy: 28. 04. 2016, 09:18:50 »
Já jsem na tom úplně stejně. Dopis s odporem proti výpovědi smlouvy už jsem poslal a uvidíme co RSTS.


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #11 kdy: 28. 04. 2016, 16:00:45 »
Smlouva s podmínkami z roku 1998 je doslova „diamantová“. Zpravidla jsou tyto smlouvy nevypověditelné, neporuší-li klient smluvní podmínky. Je spousta klientů, dnes již ve věku pracující a studující mládeže, kterým v té době tyto diamantové smlouvy založili rodiče či prarodiče. Mladí si dnes již vydělávají a měli by si ve svém vlastním zájmu zachovat smlouvu, na kterou si budou buď měsíčně, nebo souhrnně ročně odkládat volné finanční prostředky na budoucí vlastní bydlení. Tím se získá dobrý startovací základ pro budoucí vlastní bydlení s minimálním zadlužením. Jsou klienti, kteří mají velmi vysoké cílové částky (kdysi za velmi tučný % poplatek z CČ) a s takovou parametrizací jim smlouva vystačí na x desítek let. Takové smlouvy je možné obhájit a udržet živé, nevzdávejte se a bojujte za svá práva!


Pavel P

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #12 kdy: 13. 05. 2016, 16:13:55 »
Zdravím kolegové,

taktéž mám smlouvu o SS u Raifky s 3% úrokem z roku 1998. Před 3 roky jsem zvedal cílovou částku na 300 000 Kč. Zaplatil jsem 2500 Kč a nyní mi ji vypovídají.

Podal jsem odpor vůči výpovědi, nicméně mi přišla již i odpověď, že výpověď berou pořád za platnou (odkaz na Nový občanský zákoník - paragraf 2675 odstavec1 a paragraf 3077 odstavec 1). Ze zmíněného důvodu nezbývá nic jiného než se obrátit na finančního arbitra, který od února 2016 může rozhodnout o platnosti výpovědi smlouvy o stavebnním spoření a to ZDARMA! Bohužel, tak či tak to zabere spoustu času a nervů. Chci však "bojovat" za spravedlnost a nenechat těm dacanům takhle zacházet s lidma. Je však smutné, že něco takového v ČR je možné (plošné vykazování smluv, když si snad jsou vědomi, že na to nemají právo - mají své právníky). Co jsem hledal na netu tak každý právník staví do priority všeobecné obchodní podmínky před obecný občanský zákoník. Ať to dopadne jak chce v budoucnu už klientem Raifky nebudu.


Smrtbankám

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #13 kdy: 17. 05. 2016, 21:52:15 »
Tento Ústav již nikdy více... x let let jsem musel odolávat neustálým atakům jejich prodejců at ukončím starou smlouvu s 4,5% úrokem )) )). Samé prý "velmi výhodné" nabídky i samotného řéditelee na luxusním křídovém papíře... ;D
Pěkně jsem je musel s.át, jak jsem je ignoroval. Smlouva byla původně u zaniklé Hypo s.s., kterou polkl tento Rajf pofidérní Ústav... jen jsem si pěkně hlídal pravidelné úložky- stačí jednorázově na počátku roku a ke konci blížící 90% dosloření CČ, se muselo velmi pečlivě počítat aby nedošlo k přespoření...
Tento Ústav tak nakonec musel vyplatit pěknou sumičku úroků, bonus úroků a bonus 50% poplatku ze zaplacené cílové částky... :) Bohužel jsem byl tunelářskou zločineckou zpětnou daní dodaněn i na bonusech díky "nejlepšímu" min. financí Zločinci Kalouskovi, který tento zločin prosadil... >:(


rsts.vypoved.ss

 • Host
Re:Raiffeisen SS - další vlna výpovědí smluv SS - 04/2016
« Odpověď #14 kdy: 27. 05. 2016, 08:07:26 »
ÚSPĚCH!
Již je známý a potvrzený postup, který vede k úspěšnému cíli. Někteří klienti tento týden obdrželi doporučené listovní zásilky se stažením výpovědi RSTS. Tím se potvrzuje protiprávnost jednání RSTS. Stále je časový prostor pro obhájení se a má smysl bojovat za každou smlouvu. Čas je v této nešťastné situaci největší nepřítel klienta. Nutné je vytrvat, bojovat a nenechat se znechutit opakovaným negováním ze strany RSTS. Peníze přeci až na prvním místě a teprve spokojenost klienta až kdesi v pozadí.


 
Platby GoPay

reklama