reklama

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Autor Téma: žena půjde na mateřskou  (Přečteno 5073 krát)

Jaroslav

 • Host
žena půjde na mateřskou
« kdy: 05. 06. 2017, 10:44:55 »
Dobrý den,

mám na Vás prosbu...Partnerka je ve druhém měsíci těhotenství a půjde zřejmě na rizikové, protože dělala v nepřetržitém provozu 12 hodinové směny na lisovně plastů. S dotazem na zaměstnavatele, aby ji umožnil práci v kanceláři na 8 hodin nepochodila.
Pracuje už 8 let bez přestávky a bez nemoce, takže nárok na mateřskou mít bude a také bude všude vystupovat jako samoživitelka.
Co všechno a kam je za potřeby udělat a nahlásit ?

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamanova

 • Host
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #1 kdy: 05. 06. 2017, 19:28:11 »
Těhotenství není nemoc, takže pokud nemá Vaše partnerka problémy, tak není důvod vystavovat neschopenku. Lékař jí vystaví VPM a zaměstnavatel jí bude zaměstnávat takovou prací, která je těhotným ženám povolena. Případné dorovnání platu (mzdy) bude dostávat od OSSZ. Vaše partnerka není samoživitelka.


Offline ivzez

 • Zkušený člen
 • ***
 • Příspěvků: 231
  • Zobrazit profil
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #2 kdy: 06. 06. 2017, 14:59:59 »
Těhotenství není důvodem k vystavení neschopenky.

Pracuje-li Vaše partnerka v podmínkách, které by ji nebo dítě ohrožovaly,
je zaměstnavatel povinen ji převést na jinou vhodnou práci.
Pokud pro ni takovou práci nemá, půjde o překážku na straně zaměstnavatele,
za niž bude mít zaměstnankyně nárok na náhradu mzdy.

„Vystupovat jako samoživitelka“ může jen samoživitelka…


Jaroslav

 • Host
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #3 kdy: 07. 06. 2017, 09:07:16 »
Děkuji za nestranné názory...zaměstnavatel pro ni jinou práci nemá a tak byla na gyndě, aby ji napsali neschopenku. Podle čeho si může uplatňovat nárok na náhradu mzdy ???


Petr

 • Host
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #4 kdy: 07. 06. 2017, 16:12:28 »
Neschopenka je nesmysl :

§ 239

(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.

(3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu77).

---------------------------

Těhotným ženám jsou zakázány práce

a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména

1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu,2)

2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,

3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ . min-1 netto,

4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,

5. spojené s tlakem na břicho,

6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,

7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,

8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,3)

9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)

e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)

f) při nichž by mohly být vystaveny rázům,4)

g) spojené s expozicí vibracím,

1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)

2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem4) snížené o 10 dB,

h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,

i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu,3)

j) s chemickými látkami a chemickými přípravky

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle zvláštního právního předpisu,5)

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu,5)

3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle zvláštního právního předpisu,5)

4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42 , R 43 podle zvláštního právního předpisu,5)

5. omezujícími dělení buněk,

6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 4,

k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,

l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,

m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)

o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,

p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu,3) zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2) pokud nelze u těhotné ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu,

q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem,6)

r) zařazené podle zvláštního právního předpisu7) jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),

s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,

t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 oC a nižší,

u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 oC,

v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi,

2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu,5) nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,

3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,

4. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou,

5. na zařízeních vysokého elektrického napětí,

6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu,8)

7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu,9)

8. při porážení zvířat na jatkách,

9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,

10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,

11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaJaroslav

 • Host
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #5 kdy: 08. 06. 2017, 22:12:41 »
Petře děkuji. Mám v tom o něco jasněji...i když nikde sem se nedočetl to, když ji zaměstnavatel na jinou práci nepřeřadil, protože nemá místo co dělat v takovém případe...Gynda ji dala neschopenku s diagnózou a tím to jako hasne ?
Tak asi není neschopenka až takovej nesmysl...


Bivoj

 • Host
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #6 kdy: 08. 06. 2017, 22:52:43 »
Když zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci.
Neschopenka je něco trochu jiného, lékař tím dává najevo, že to těhotenství je atypicky rizikové.
Samozřejmě, naprostá většina lékařů si "plechuje zadek" a když za nimi přijde těhotná pro neschopenku, radši ji vystaví. Nechtějí riskovat.


Offline Petr Dufek

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 26
  • Zobrazit profil
Re:žena půjde na mateřskou
« Odpověď #7 kdy: 09. 06. 2017, 09:11:01 »
Petře děkuji. Mám v tom o něco jasněji...i když nikde sem se nedočetl to, když ji zaměstnavatel na jinou práci nepřeřadil, protože nemá místo co dělat v takovém případe...Gynda ji dala neschopenku s diagnózou a tím to jako hasne ?
Tak asi není neschopenka až takovej nesmysl...

Je to přesně jak píše Bivoj.

Pokud zaměstnavatel nemá pro partnerku jinou práci na kterou by jí mohl přeřadit, a zároveň partnerčina práce je v době těhotenství v rozporu se zákoníkem práce. Je to překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel musí manželku nechat doma na průměru mzdy.

Proto neschopenka postrádá smyl - navíc byste se připravovali o příjem v době těhotenství.

« Poslední změna: 09. 06. 2017, 09:21:33 od Petr Dufek »


 
Platby GoPay

reklama